REKAMAN KAJIAN
PANDUAN MENDIDIK ANAK SESUAI SUNNAH NABI

Tarbiyatul Aulad fi Dhou’il Kitabi was Sunnah
Karya Syaikh Abdussalam as-Sulayman hafizhahullahu

PENGANTAR & PRINSIP MENDIDIK ANAK

 1. KAIDAH-KAIDAH DALAM MENDIDIK ANAK : Prinsip Membesarkan dan Mendidik Anak Menurut Islam
  🔗 Unduh
 2. KAIDAH-KAIDAH DALAM MENDIDIK ANAK : Kaedah 2 Memberikan Teladan Yang Baik Bagi Anak
  🔗 Unduh
 3. KAIDAH-KAIDAH DALAM MENDIDIK ANAK : Kaedah 3 Tarbiyah Dengan Perhatian Dan Cinta Kasih
  🔗 Unduh
 4. KAIDAH-KAIDAH DALAM MENDIDIK ANAK : Kaedah Ke 4 Mengajarkan Adab Dan Kedisiplinan
  🔗 Unduh
 5. KAIDAH-KAIDAH DALAM MENDIDIK ANAK : Kaedah Ke 5 Metode Tarhib dan Targhib
  🔗 Unduh
 6. KAIDAH-KAIDAH DALAM MENDIDIK ANAK : Kaedah Ke 6 Metode Pendidikan Anak Pendidikan adalah Ikhtiar dan Tawakkal
  🔗 Unduh
 7. KAIDAH-KAIDAH DALAM MENDIDIK ANAK : Kaedah ke 7 Mendidik Anak dengannTashfiyah wa Tarbiyah
  🔗 Unduh
 8. KAIDAH-KAIDAH DALAM MENDIDIK ANAK : Kaedah ke 8 Tarbiyah adalah Menumbuhkan Fitrah
  🔗 Unduh
 9. KAIDAH-KAIDAH DALAM MENDIDIK ANAK : Kaedah ke 9 Mendidik Dengan Hikmah bag 1
  🔗 Unduh
 10. KAIDAH-KAIDAH DALAM MENDIDIK ANAK : Kaedah ke 9 Mendidik Dengan Hikmah bag 2
  🔗Unduh

PANDUAN MENDIDIK ANAK SESUAI SUNNAH

 1. Muqoddimah dan Anak Menurut al-Qur’an
  🔗 Unduh
 2. Manfaat Anak Yang Shalih
  🔗 Unduh
 3. Kewajiban Mendidik Anak di Atas Kebaikan
  🔗 Unduh
 4. Dua Macam Hidayah
  🔗 Unduh
 5. Penjelasan Dua Macam Hidayah
  🔗 Unduh

LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS MENDIDIK ANAK USIA 0 SD 7 TAHUN

 1. LANGKAH 1 : Memperbaiki Diri Sendiri
  🔗 Unduh
 2. LANGKAH 2 : Memilih Pasangan yang baik Bagian 1
  🔗 Unduh
 3. LANGKAH 2 : Memilih Pasangan yang baik Bagian 2
  🔗 Unduh
 4. LANGKAH 3 : Menyebut Nama Allah Sebelum Jima
  🔗 Unduh
 5. LANGKAH 4 : Memperhatikan Istri yang Hamil bag 1
  🔗 Unduh
 6. LANGKAH 4 : Memperhatikan Istri yang Hamil bag 2
  🔗 Unduh
 7. LANGKAH 5 : Memperhatikan Pendidikan Anak Perempuan
  🔗 Unduh
 8. LANGKAH 6 : Mengadzani Bayi Yang Baru Lahir
  🔗 Unduh
 9. LANGKAH 7 : Pendidikan Anak Seputar Tahnik
  🔗 Unduh
 10. LANGKAH 8 : Memberi Nama Dan Kunyah Yang Baik bag 1
  🔗 Unduh
 11. LANGKAH 8 : Memberi Nama Dan Kunyah Yang Baik bag 2
  🔗 Unduh
 12. LANGKAH 9 : Mengaqiqohi anak dan seputar hukum aqiqoh
  🔗 Unduh
 13. LANGKAH 9 : Mencukur Rambut Bayi
  🔗 Unduh
 14. LANGKAH 10 : Menyusui Anak dan Menyapihnya hingga 2 tahun
  🔗 Unduh
 15. LANGKAH 11 : Berdoa
  🔗 Unduh
 16. LANGKAH 12 : Mengajarkan Kalimat Tauhid Kepada Anak
  🔗 Unduh
  💾 Unduh Transkrip PDF : https://transkrip-parenting1 📚
 17. LANGKAH 13 : Membiasakan Anak Beradab Dan Berakhlak Yang Baik
  🔗 Unduh
  💾 Unduh Transkrip PDF : https://transkrip-parenting2 📚
 18. LANGKAH 14 : Berlemah Lembut Dan Bercanda Dengan Anak
  🔗 Unduh
  💾 Unduh Transkrip PDF : https://transkrip-parenting3 📚
 19. LANGKAH 15 : Menyingkirkan Permainan yang Sia-Sia dan Alat Musik
  🔗 Unduh
  💾 Unduh Transkrip PDF : https://transkrip-parenting4 📚
 20. LANGKAH 16 : Melindungi Rumah Dengan Bacaan Alquran Dzikir Sholat
  🔗 Unduh
  💾 Unduh Transkrip PDF : https://transkrip-parenting5 📚

LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS MENDIDIK ANAK USIA 7 SD 14 TAHUN

 1. Pengantar Pendidikan Anak Usia 7 Sampai 14 Tahun
  🔗 Unduh
  💾 Unduh Transkrip PDF : https://transkrip-parenting6 📚
 2. Memahami Konsep Mumayyiz dalam Islam
  🔗 Unduh
 3. LANGKAH 1 : Mengajarkan Anak Sholat
  🔗 Unduh
 4. LANGKAH 2 : Mengajarkan Anak Membaca Al-Qur’an
  🔗 Unduh
 5. LANGKAH 3 : Mendidik Anak untuk Mencintai Allah dan Rasul-Nya
  🔗 Unduh
 6. LANGKAH 4 : Mendidik Anak untuk Mencintai Ulama dan Umaro
  🔗 Unduh
 7. LANGKAH 5 : Memilihkan Sekolah Untuk Anak
  🔗 Unduh
 8. LANGKAH 6 : Menyeleksi Kawan Dekat Anak & Penutup
  🔗Unduh